Tisztelt Ügyfelek!

Magyarország kormánya a veszélyhelyzet alatti engedélykötelességről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020 (V.8.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) alapján úgy döntött, hogy 2020. május 18-át követően az ügyfeleknek, a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek tekintetében a hivatalok által létrehozott külön megadott e-maileken is benyújthatják kérelmüket.

A fent meghatározott kormányrendelet 3. §-a alapján a jegyző a bejelentések benyújtására szolgáló e-mail címek a következők:

allamigazgatas@bajot.hu; allamigazgatas.nagysap@gmail.com

A kormányrendelet alkalmazásának hatálya nem terjed:

a) az kormányrendelet 1. mellékletben meghatározott ügyekre,

b) azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,

c) az Ákr. 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra,

d) azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,

e) a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és

f) azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

Üdvözlettel

Dr Tarnóczy Tünde

       jegyző