Nagysápi Napsugár Óvoda
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 35.
Elérhetőségek: e-mail: napsugarovin@gmail.com                 Telefonszám: 06 30 011 3401

 

Hirdetmény a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett.

A felvétel eljárásrendje:
A kötelező felvételt biztosító óvoda – Nagysápi Napsugár Óvoda – 2021. április 29-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. (Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.) A beiratkozáshoz a jelentkezési lap letölthető a www.nagysap.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot a napsugarovin@gmail.com e-mail címre várjuk vissza.

Óvodánk felvételi körzete Nagysáp település.
Ha a szülő, törvényes képviselő, nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékát – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével – e-mailben: napsugarovin@gmail.com vagy telefonon a 06 30 011 3401 –es telefonszámon  az óvodavezető 2021.04.29-ig fogadja.

Óvodánk Pedagógiai Programja: Komplex Prevenciós Óvodai Program a tanulási nehézségek megelőzésére
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, döntését írásban közli a szülővel, a beiratkozástól számított 30 napon belül. A szülők az esetleges fellebbezések módjáról, valamint egyéb tudnivalókról az óvoda vezetőtől kaphatnak részletes felvilágosítást, a 06/30 3292 472 telefonszámon.

Nagysáp, 2021.március 10.

Hidasi Zoltánné

intézményvezető

A letöltéshez kérem kattintson ide:

Jelentkezési lap felvételre