HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk elkészíttette a Nagysáp Község Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2013 (XII.12) számú rendeletének 8. §-ának módosítása c. egyeztetési tervdokumentációját.

A tervdokumentáció állami főépítészi eljárás keretében hagyja jóvá.

A tervdokumentációt Bajót Község Önkormányzatának 5/2017 (VI.1.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik. (Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.nagysap.huhonlapon.)

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: a módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2019. június 24-tól – 2019. július 11-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lévő Hirdetőtáblán, illetve

digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: www.nagysap.hu .

♦ ♦ ♦

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez kizárólag e rendeletmódosítással kapcsolatban

2019. július 03-én, 10.00 órától – 11 óráig  

a Polgármesteri Hivatal (2524. Nagysáp Köztársaság tér 1. ) tanácstermében.

Javaslatot, észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani a lakossági fórumon szóban vagy azt követően

8 napon belül, azaz 2019. július 11-ig

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Nagysáp, 2019. június 24.

                                                                                                              

                                                                                                 ………………………

                                                                                                     Balogh Miklós

                                                                                                      polgármester