Pályázati kiírás

 

Nagysáp Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5. (kinyomtatva, aláírva)

Benyújtandó mellékletek:

–        Felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről,

–         Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi   nettó jövedelméről

A pályázati kiírás részletesen megtekinthető: www.emet.gov.hu , vagy az önkormányzat hirdetőtábláján.

                       Balogh Miklós

                       polgármester