Kedvezményezett neve: Nagysáp Község Önkormányzata

Projekt címe: Nagysápi Napsugár Óvoda építése

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00009

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.14.

A támogatás összege: 200 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Az ingatlan, ahol jelenleg a nagysápi óvoda működik, a Római Katolikus Egyház tulajdonában van. Jelenlegi állapotában az intézmény nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, tornaszobája nincsen, az épület vizesedik, penészesedik.

Nagysáp Község Önkormányzata - mivel jelenleg nincs a tulajdonában olyan épület, amely megfelelő lenne az óvoda befogadására – az európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból új 60 férőhelyes óvodát épít.

A Köztársaság tér 35. szám létrejövő, komplex módon akadálymentesített, 3 épülettömbből álló intézményben a következő helyiségek találhatóak majd:

$11.     Foglalkoztató egység

$1·         3 db Csoportszoba

$1·         1 db Egyéni fejlesztő, logopédiai foglalkoztató

$1·         1 db Gyermeköltöző – 60 fő egyidejű öltözéséhez

$1·         3 db Gyermekmosdó, WC

$12.     Igazgatási egység

$1·         1 db Óvodavezetői és gazdaságvezetői iroda

$1·         1 db Nevelőtestületi szoba és könyvtár egység

$1·         1 db Felnőtt étkező, teakonyha

$1·         1 db Személyzeti öltöző, mosdó és zuhanyzó

$1·         1 db Szülői mosdó-WC (Férfi)

$1·         1 db Akadálymentes szülői mosdó-WC (Női)

$13.     Egészségügyi egység

$1·         1 db Orvosi szoba és elkülönítő

$14.     Konyhaegység

$1·         1 db Melegítőkonyha

$1·         1 db Étkező – 30 fős

$15.     Sport- és szabadidőegység

$1·         1 db Tornaszoba (Többcélú nagyterem)

$1·         1 db Sportszertár

$1·         Játszóudvar

$16.     Közösségi egység

$1·         Többcélú nagyterem (Tornaszoba)

$1·         Bejáratok, közlekedők, akadálymentesítés

$17.     Üzemeltetési egység

$1·         Gépészeti helyiség

Az új óvoda az iskola mellett kap helyet, amelynek köszönhetően egy egységes - de külön
helyrajzi számon lévő – „intézménykomplexum” valósul meg. Az óvoda modern, minőségi nevelési környezetet biztosít majd a gyermekek számára, ahol hangsúlyt fektetnek a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatására is.